CỤM THI ĐUA SỐ 1- TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2024

 PGCC

 Cụm thi đua số 1- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
 10:58 SA @ Thứ Năm - 09 Tháng Năm, 2024

Chiều 8/5/2024, Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2024 của Cụm thi đua số 1- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã diễn ra tại Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex. Ông Đinh Viết Hoàng – Quyền Chủ tịch HĐTV Tổng công ty PGCC, Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có các đại diện các Tổng công ty trong Cụm thi đua số 1 (Tổng công ty Vận tại Thủy Petrolimex, Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex)

Ông Đinh Viết Hoàng- Quyền Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đinh Viết Hoàng – Quyền Chủ tịch HĐTV Tổng công ty PGCC thông qua chương trình hoạt động của cụm thi đua năm 2024. Đồng thời trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng; công tác xây dựng điển hình tiên tiến giữa các đơn vị; Giao lưu, học tập về xây dựng, ban hành các quy chế quản lý phù hợp với cách quản trị tiên tiến, hiện đại giữa các đơn vị.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, trên cơ sở thành tích đã đạt năm vừa qua, các Tổng công ty trong Cụm thi đua số 1 tiếp tục thực hiện tốt Quy chế thi đua khen thưởng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn) ban hành kèm theo Quyết định số 782/PLX-QĐ-HĐQT ngày 24/12/2019; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh theo kế hoạch; bảo đảm thực hiện tốt công tác khen thưởng thường xuyên và đột xuất; kịp thời triển khai nhiệm vụ về công tác thi đua khen thưởng theo chỉ đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam,…

Lãnh đạo các đơn vị trong cụm thi đua số 1 ký cam kết thi đua năm 2024.

Để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm mới, tại Hội nghị, các thành viên trong Cụm thi đua số 1 đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Một số hình ảnh hội nghị.