Thông báo giao dịch cổ phiếu PEN do PGCC sở hữu

 PGCC

 Tổ giúp việc số 02
 04:54 CH @ Thứ Năm - 29 Tháng Hai, 2024

Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (PGCC) thông báo giao dịch cổ phiếu PEN của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ(chi tiết tại đây).

Nguồn:   PGCC